Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Μεσαία / Μεγάλα Φωτοβολταϊκά

Τι είναι;

Πρόκειται για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων με ισχύ μεγαλύτερη των 10kW. Υπάρχουν υποκατηγορίες ανάλογα με τον χώρο και την ισχύ εγκατάστασης. Τιμολογιακά, έχουμε Φ/Σ μέχρι 100kW και από 100kW έως 1MW σε κτήρια και οικόπεδα.

Ποιους αφορούν;

Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, οι οποίοι προτίθενται να εγκαταστήσουν Φ/Σ σε ιδιόκτητο ή μισθωμένο χώρο. Ο χώρος μπορεί να είναι αγροτεμάχιο, οικόπεδο.

Που τοποθετούνται τα φωτοβολταϊκά;

Σε ελεύθερες εκτάσεις, σε στέγες επαγγελματικών/βιομηχανικών κτηρίων και γενικά όπου υπάρχει διαθέσιμος χώρος, τηρώντας πάντα τους ισχύοντες πολεοδομικούς κανονισμούς.

Τι ενέργεια αποδίδουν;

Η ενέργεια που αποδίδουν τα φωτοβολταϊκά είναι αντίστοιχη της εγκατεστημένης ισχύος τους. Ενδεικτικά για κάθε εγκατεστημένο kW υπάρχει μία απόδοση της τάξης των 1400kW το έτος. Η τιμή αυτή αυξάνεται όσο πηγαίνουμε πιο νότια και μειώνεται σε βορειότερες περιοχές. Μία εγκατάσταση 100kW θα αποδώσει συνολικά 140000kWh ενώ αντίστοιχα δεκαπλάσια θα είναι η απόδοση για ένα έργο 1MW.

Τι κόστος έχουν;

Το κόστος για ένα φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 100kW σε οικόπεδο ανέρχεται σε περίπου 140.000€ και είναι τιμή με το κλειδί στο χέρι.
Αντίστοιχα το κόστος για ένα σταθμό 1MW ανέρχεται περίπου στα 1.200.000€.

Ποιο είναι το εισόδημα από την επένδυση;

Η παραγόμενη από το φωτοβολταϊκό ενέργεια διοχετεύεται στο δίκτυο και πωλείται σε ευνοημένη τιμή πώλησης. Ενδεικτικά, για ένα έργο 100kW τα έσοδα θα είναι περίπου 32.000€ σε ετήσια βάση ενώ για έργο 1MW τα έσοδα θα είναι περίπου 250.000€.

Με ποιόν υπογράφεται το συμβόλαιο και πόσα χρόνια διαρκεί;

Ο παραγωγός υπογράφει συμβόλαιο με τον Λ.ΑΓ.Η.Ε. (Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) για 20 χρόνια. Μετά το πέρας της 20ετίας, υπάρχει δυνατότητα επέκτασης του συμβολαίου με τους όρους και προϋποθέσεις που θα ισχύουν τότε.

Ποιες είναι οι συνολικές εισπράξεις μετά από 20 χρόνια σύμβασης με τον Λ.ΑΓ.Η.Ε.;

Για ένα έργο 100kW το συνολικό όφελος στην 20ετία ανέρχεται σε περίπου 860.000€ προ φόρων και αποσβέσεων. Αντίστοιχα ένα έργο 1MW έχει συνολικό όφελος περί τα 6.7 εκ. €. Και στις δύο περιπτώσεις έχει υπολογισθεί η αναπροσαρμογή της ταρίφας με το 25% του πληθωρισμού, όπως προβλέπει η σχετική νομολογία. Δεν έχει αφαιρεθεί το αρχικό κόστος εγκατάστασης.

Πότε θα ξεκινήσουν οι εισπράξεις από την απόδοση φωτοβολταϊκών;

Με την επιτυχή διασύνδεση του σταθμού στο δίκτυο, υπάρχει μία δοκιμαστική περίοδος λειτουργίας. Αμέσως μετά και από τον πρώτο μήνα, ο παραγωγός κόβει τιμολόγια σε μηνιαία βάση και το αργότερο δύο μήνες μετά γίνονται ο καταβολές. Ενδεικτικά από την διασύνδεση του σταθμού μέχρι και την πρώτη πληρωμή θα περάσουν περίπου 4 μήνες.

Πώς γίνεται η πληρωμή από τον Λ.ΑΓ.Η.Ε.;

Ο Λ.ΑΓ.Η.Ε. πληρώνει έναντι κάθε μήνα με ένα σταθερό ποσό που έχει υπολογισθεί από προηγούμενες μετρήσεις. Κάθε τετράμηνο γίνεται η εκκαθάριση με τις πραγματικές τιμές που έχει καταγράψει ο μετρητής της Δ.Ε.Η.
Ο παραγωγός κόβει τιμολόγιο πώλησης ενέργειας στον Λειτουργό, ενώ ο δεύτερος είναι υπόχρεος εντός διμήνου να καταβάλλει το αντίτιμο.

Τί είναι η σύμβαση πώλησης;

Η σύμβαση πώλησης είναι η σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ Λ.ΑΓ.Η.Ε. και παραγωγού και αναφέρει όλους τους όρους πληρωμής καθώς και τους όρους της «συνεργασίας» μεταξύ των δύο μερών.

Φορολογείται το εισόδημα από τα φωτοβολταϊκά;

Ναι, γιατί η πώληση ενέργειας φωτοβολταϊκών (εκτός του Ειδικού προγράμματος για οικιακά/μικρά φωτοβολταϊκά) θεωρείται επιτήδευμα, με αποτέλεσμα να υπάρχει στο έσοδο. Το ποσοστό φορολόγησης εξαρτάται από την εκάστοτε φορολογική κλίμακα που ανήκει ο παραγωγός.

Πόσο αγοράζει ο ΛΑΓΗΕ την παρεχόμενη ενέργεια από φωτοβολταϊκά;

Η ΔΕΗ αγοράζει το ρεύμα μετρούμενο ανά κιλοβατώρα (kWh). Η τιμολόγηση της ενέργειας ισχύει όπως αναφέρεται στον ακόλουθο πίνακα.

 

Μήνας / Έτος Tιμή (ευρώ/MWh)

Ηπειρωτική Ελλάδα και Διασυνδεδεμένα νησιά 10-100kW (ευρώ/kWh)

Μη διασυνδεδεμένα Νησιά - Ανεξαρτήτως ισχύος (ευρώ/kWh)

Ηπειρωτική Ελλάδα και Διασυνδεδεμένα νησιά >100kW (ευρώ/kWh)

Αύγουστος 2012 - Ιανουάριος 2013

0.225

0.225

0.18

Φεβρουάριος - Ιούλιος 2013

0.215

0.215

0.172

Αύγουστος 2013 - Ιανουάριος 2014

0.205

0.205

0.165

Φεβρουάριος - Ιούλιος 2014

0.196

0.196

0.157

Αύγουστος 2014 – Ιανουάριος 2015

0.188

0.188

0.149

Φεβρουάριος 2015 - Δεκέμβριος 2020

1.4XμΟΤΣν-1*

1.4XμΟΤΣν-1*

1.3XμΟΤΣν-1*

 

*όπου μΟΤΣν-1 είναι η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος του προηγούμενου έτους Για να ισχύει η τιμή πώλησης πρέπει η αίτηση του Παραγωγού για Σύναψη Σύμβασης Πώλησης με τον Λειτουργό (Λ.ΑΓ.Η.Ε.) να γίνει στις προαναφερθείσες χρονικές περιόδους

Μέχρι πότε μπορεί να γίνει κανείς παραγωγός;

Σύμφωνα με την συνθήκη του Κιότο (2002), πρέπει μέχρι το 2020 να έχει εγκατασταθεί μία ορισμένη ολική ισχύς. Εάν ο στόχος καλυφθεί νωρίτερα υπάρχει πιθανότητα να διακοπούν οι αδειοδοτήσεις.
Στην παρούσα φάση έχουν ανασταλεί όλες οι νέες αιτήσεις και «προχωράνε» μόνο αυτές για τις οποίες έχει γίνει προέγκριση σύνδεσης με το δίκτυο (Διατύπωση Όρων Σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ).

Ποια είναι τα καλύτερα φωτοβολταϊκά;

Δεν υπάρχει καλύτερο η χειρότερο φωτοβολταϊκό, υπάρχει φθηνό ή ακριβό φωτοβολταϊκό και δυστυχώς δεν είναι κανένας σε θέση ακόμα να αξιολογήσει την απόδοση τους σε βάθος χρόνου, διότι τα φωτοβολταϊκά στην Ελλάδα έχουν εφαρμογή την τελευταία τετραετία.
Κατά την κοινή πεποίθηση ένα Φωτοβολταϊκό πλαίσιο, προερχόμενο από την Ιαπωνία ή την Γερμανία, παρουσιάζει καλύτερη ποιότητα κατασκευής από ένα αντίστοιχο οικονομικό πλαίσιο προερχόμενο από την Κίνα. Ωστόσο, δεν υπάρχει καταγεγραμμένη μελέτη με ποσοτικοποιημένους συντελεστές βαρύτητας που να τεκμηριώνει την ποιότητα.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι από εξοπλισμό τρίτων χωρών; Υπάρχει διαφορετική μεταχείριση;

Άμεσος κίνδυνος δεν υπάρχει, διότι οποιοδήποτε στοιχείο του εξοπλισμού (ΦΒ πλαίσια, inverter, βάσεις κλπ) πρέπει να συμφωνεί με τα εκάστοτε πρότυπα και πιστοποιήσεις. Ιδιαιτέρα και όσον αφορά τα Φωτοβολταϊκά πλαίσια, οι εγγυήσεις που παρέχονται από τους κατασκευαστές είναι παρόμοιες. Δηλαδή για να μπορεί μία κατασκευάστρια εταιρεία να διαθέσει το προϊόν της στην αγορά πρέπει να το πιστοποιήσει για την απόδοση του και να εγγυηθεί γι αυτό.
Πρόσφατα, ψηφίσθηκε ένας νόμος που αναφέρει αύξηση 10% στην τιμή αγοράς της παραγόμενης κιλοβατώρας, στην περίπτωση που ο εξοπλισμός προέρχεται από την ευρωπαϊκή ένωση. Βέβαια, δεν έχει ξεκαθαριστεί ποιές κατηγορίες Φωτοβολταϊκών θα επωφελούνται (οικιακά ή μεγαλύτερες εγκαταστάσεις).

Πώς μπορεί κανείς να χρηματοδοτήσει την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση;

Μία εγκατάσταση φωτοβολταϊκού μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το ίδιο τον επενδυτή (ιδία κεφάλαια), ή από τράπεζα. Η τράπεζα καλύπτει εξολοκλήρου το ποσό εγκατάστασης με την μορφή δανείου στον πελάτη, αρκεί να μπορεί ο πελάτης να χρηματοδοτηθεί.
Επιδότηση από κάποιον φορέα (Ε.Ε, Κρατικοί Πόροι κλπ) στις εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών δεν υπάρχει, ανεξαρτήτως κατηγορίας. Ο παραγωγός επωμίζεται το κόστος εγκατάστασης (ιδία κεφάλαια) ή το κόστος δανεισμού (δάνειο).

Υπάρχει επιδότηση για τα φωτοβολταϊκά;

Πρόγραμμα που να επιδοτεί τα οικιακά φωτοβολταϊκά δεν υπάρχει σε ισχύ αυτήν την περίοδο. Ουσιαστικά η επιδότηση γίνεται στο χρόνο "απλωμένη" με βάση την τιμή αγοράς της ενέργειας (kWh).

Η GEBS μπορεί να χρηματοδοτήσει το έργο;

Η GEBS δεν μπορεί να καλύψει ακόμη το κόστος εγκατάστασης, ωστόσο μπορεί να διαμεσολαβήσει στην δανειοδοτική διαδικασία, αναλαμβάνοντας το σύνολο των διατυπώσεων και συνομιλιών.

Ποιος ο συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης;

Ο χρόνος ολοκλήρωσης του Φωτοβολταϊκού σταθμού εξαρτάται κατά ένα μεγάλο ποσοστό από την χρονική διάρκεια της αδειοδοτικής διαδικασίας, η οποία μπορεί να είναι από μερικές ημέρες μέχρι κάποιους μήνες. Οι εργασίες εγκατάστασης διαρκούν από μερικές εβδομάδες μέχρι μερικούς μήνες αλλά σημαντικό ρόλο παίζει και η διαθεσιμότητα του εξοπλισμού, καθώς η αγορά ων φωτοβολταϊκών παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις σε συσχέτιση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.
Σε γενικές γραμμές ένα έργο εγκατάστασης κατηγορίας των 100kW θα έχει χρόνο υλοποίησης περίπου 1 μήνα, ενώ για έργο 1MW ο χρόνος θα είναι περί τους 4 μήνες.

Ποιος είναι ο τρόπος πληρωμής της GEBS;

Η GEBS πληρώνεται ανάλογα με την πρόοδο του έργου. Έτσι, υπάρχει αρχικά μία μικρή προκαταβολή συμφωνίας και στη συνέχεια, ανάλογα με την πρόοδο του έργου και την παραγγελία του εξοπλισμού πραγματοποιούνται και οι καταβολές. Η εξόφληση του τελικού τιμήματος (περίπου 10% του συνολικού τιμήματος) γίνεται με την σύνδεση της ΔΕΗ στο δίκτυο.

Τι συντήρηση προβλέπεται στα φωτοβολταϊκά συστήματα;

Η συντήρηση που απαιτείται για τα φωτοβολταϊκά είναι ελάχιστη έως αμελητέα. Ένας καθαρισμός των Φωτοβολταϊκών πλαισίων 2 με 3 φορές τον χρόνο είναι αρκετός, ενώ μία φορά τον χρόνο, ο καθαρισμός των φίλτρων του inverter (όπου προβλέπεται) μαζί με έναν προληπτικό έλεγχο των μηχανικών συνδέσεων του έργου αρκεί ούτως ώστε η εγκατάσταση να λειτουργεί απρόσκοπτα.
Επιπροσθέτως σε εγκαταστάσεις μεγαλύτερες των 100kW, πρέπει να γίνεται μία φορά τον χρόνο προληπτική συντήρηση στο τμήμα της εγκατάστασης που περιλαμβάνει τον Υποσταθμό Ανύψωσης Τάσης.

Ποιο το κόστος συντήρησης των φωτοβολταϊκών;

Για ένα φωτοβολταϊκό ισχύος 100kW το κόστος συντήρησης είναι περί τα 1.600-2.000€ ανά έτος και περιλαμβάνει και την ασφάλιση λειτουργίας της εγκατάστασης με συμβόλαιο από ανεξάρτητο ασφαλιστικό φορέα-συνεργάτη της εταιρείας μας, καθώς και επιθεώρηση της εγκατάστασης με πιστοποιημένο θερμογράφο και χρήση προηγμένης θερμογραφικής κάμερας.
Για φωτοβολταϊκό ισχύος 1ΜW το κόστος διαμορφώνεται περί τις 9.000-11.000€ ετησίως και περιλαμβάνει τα παραπάνω παράλληλα με την συντήρηση του Υποσταθμού.

Πρέπει να ασφαλίσω τα φωτοβολταϊκά μου;

Η άποψη της GEBS είναι ότι τα φωτοβολταϊκά πρέπει να ασφαλίζονται. Εξάλλου, το κόστος ασφάλισης είναι πολύ μικρό (0,3% της αξίας περίπου) σε σχέση με αυτά που κερδίζει κάποιος. Μεταξύ αυτών είναι η κλοπή, ο βανδαλισμός ακόμα και η απώλεια εισοδήματος.

Υπάρχει μείωση της απόδοσης των φωτοβολταϊκών στα 20 χρόνια;

Υπάρχει μία προβλεπόμενη πτώση απόδοσης λόγω τεχνολογίας της τάξης του 0,4 – 0,8% ετησίως. Η πτώση αυτή οφείλεται στην γήρανση του υλικού του φωτοβολταϊκού. Οι κατασκευάστριες εταιρίες στις εγγυήσεις απόδοσης που συνοδεύουν τα προϊόντα τους συμπεριλαμβάνουν την πτώση αυτή.

Τι πρέπει να προσέξει κανείς όταν επιλέγει εταιρεία εγκατάστασης;

Ο παραγωγός πρέπει να επιλέξει την εταιρεία εγκατάστασης με βάση την εμπειρία της σε παρόμοια έργα, καθώς και το γνωστικό αντικείμενο των στελεχών της. Μία καλή εταιρεία εγκατάστασης δεν είναι απαραίτητα αυτή που διαφημίζει ότι έχει πραγματοποιήσει αμέτρητα έργα, αλλά αύτη που έχει την αποδεδειγμένη εμπειρία, εξειδικευμένα στελέχη, εξοπλισμό, τεχνογνωσία, ικανοποιημένους πελάτες και παράλληλα τα αντίστοιχα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας.

Τι κερδίζω επιλέγοντας την GEBS;

Το κυριότερο είναι ότι διασφαλίζετε την φωτοβολταϊκή σας εγκατάσταση για 25 χρόνια. Έχετε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε αυτοψία σε υφιστάμενους πελάτες μας και να επιθεωρήσετε την εγκατάσταση, όπως και να πιστοποιήσετε το εγχειρίδιο λειτουργίας που τους προμηθεύουμε (ίσως η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που τηρεί απαρέγκλιτα την δημιουργία εγχειριδίου λειτουργίας και συντήρησης). Παράλληλα, μπορείτε να ενημερωθείτε για τον προγραμματισμό των εργασιών και να λάβετε αναλυτικά σχέδια εγκατάστασης. Τέλος, με την εταιρεία μας θα γνωρίζετε πως τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας, τηρούνται όλες οι προδιαγραφές για ασφαλείς ηλεκτρολογικές εργασίες σύμφωνα με το πρότυπο HD-384 και επίσης θα γνωρίζετε ότι είμαστε πιστοποιημένοι από τους Lloyd's για διασφάλιση ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO-9001.

Πέρα από όλα τα παραπάνω, θα γνωρίζετε πως στην τιμή περιλαμβάνονται ΤΑ ΠΑΝΤΑ (χωρίς «μικρά γράμματα») και θα αναφέρονται στην αναμεταξύ μας σύμβαση.

Δίνει η GEBS κάποια εγγύηση για την εγκατάσταση;

Πέραν των προβλεπόμενων εγγυήσεων του εξοπλισμού, η GEBS παρέχει εγγύηση καλής εγκατάστασης διάρκειας πέντε (5) ετών.

Πόσο σίγουρος είμαι ότι θα έχω την απόδοση που περιμένω;

Μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με πελάτες της GEBS και να σας μεταφέρουν οι ίδιοι αυτά που εμείς υποσχόμαστε και πραγματοποιούμε.

Ποια η τρέχουσα κατάσταση σχετικά με την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα;

Σήμερα (Αύγουστος 2012) στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει ο Λ.ΑΓ.Η.Ε., υπάρχουν στο διασυνδεδεμένο σύστημα φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος περί τα 937 MW, ενώ έχουν συμβολαιοποιηθεί περί τα 2.787 MW.
Ο έμμεσος στόχος για τα φωτοβολταϊκά είναι μέχρι το 2014 να έχουν διασυνδεθεί 1500MW, ενώ μέχρι το 2020 να έχουν διασυνδεθεί 2200ΜW. Τα νούμερα δείχνουν ότι τα συμβολαιοποιήμενα φωτοβολταϊκά υπερκαλύπτουν τον στόχο του 2020, αλλά πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του ότι πολλά από αυτά που δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί δεν θα γίνουν λόγω έλλειψης χρηματοδότησης.

Ποια τα οφέλη από μία εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος;

Περιβαλλοντικά οφέλη
Για κάθε μονάδα ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε., δεν παράγεται ενέργεια από συμβατικές πηγές όπως είναι τα στερεά καύσιμα. Εκτιμάται ότι για κάθε «πράσινη» κιλοβατώρα αποφεύγεται η έκλυση 600-700 gr CO2 στην ατμόσφαιρα, όσο δηλαδή εκπέμπει ένα αυτοκίνητο χαμηλού κυβισμού για να διανύσει μία απόσταση 5 χλμ.

 

Οικονομικά οφέλη
Ο παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας επωμίζεται το κόστος εγκατάστασης και συντήρησης του σταθμού για όσο διαρκεί το συμβόλαιο με τον Λ.ΑΓ.Η.Ε.
Για κάθε κιλοβατώρα όμως που διοχετεύεται στο δίκτυο, ο παραγωγός πληρώνεται. Υπολογισμοί έχουν δείξει ότι σήμερα η κάθε κιλοβατώρα στοιχίζει περί τα 0,07€ ενώ πωλείται προς 0,225€ και 0,180€ (μέχρι 100kW και πάνω από 100kW) στον Λειτουργό (Λ.ΑΓ.Η.Ε.)

 

Κοινωνικά οφέλη
Σαν καταναλωτής, η χρήση ενέργειας προερχόμενη από Α.Π.Ε. συνδράμει στον τρόπο με τον οποίο συνεισφέρουμε στην μείωση των επιπτώσεων του φαινόμενου του θερμοκηπίου. Παράλληλα, η γνωριμία με τις Α.Π.Ε. βελτιώνει τον τρόπο σκέψης μας σε θέματα κατανάλωσης και διαχείρισης ενέργειας.

Τα Νέα μας

Προσφορά εγκατάστασης οικιακού φωτοβολταϊκού συστήματος

Η GEBS προσφέρει μια ολοκληρωμένη πρόταση για οικιακά/μικρά φωτοβολταϊκά συστήματα σε πολύ ανταγωνιστική τιμή. Επωφεληθείτε από την μοναδική τιμή των 14.800€ χωρίς ΦΠΑ και κάντε τώρα τη δική σας επένδυση στην ενέργεια.

Νέες πιστοποιήσεις για την GEBS

Μετά την πιστοποίηση κατά ISO 9001, που κατέχει από τον Οκτώβριο του 2011, η GEBS απέκτησε στις αρχές Δεκεμβρίου 2012, δύο επιπλέον πιστοποιήσεις από το διεθνή οργανισμό Lloyd's.

Η Αμερικανική Πρεσβεία "εμπιστεύεται" την GEBS

Κλείνοντας το 2012 η Green Energy & Building Solutions (GEBS) έκλεισε μια πολύ σημαντική συμφωνία, στηριζόμενη όπως πάντα στην υψηλή τεχνογνωσία, εμπειρία και πιστοποίηση των υπηρεσιών της.

Πράσινα Νέα

1ο Συνέδριο του Ελληνικού Συμβουλίου Πράσινων Κτιρίων (Greek Green Building Council)

Το Ελληνικό Συβούλιο Πράσινων Κτιρίων (Greek Green Building Council) ξεκινά τη δραστηριοποίησή του στην εκπαίδευση και ενημέρωση πολιτών, επαγγελματιών και επιχειρήσεων με τη διοργάνωση του 1ου Συνεδρίου "Building Energy: Be Green, Spend Less" που έχει ως θέμα την παραγωγή, διαχείριση, εξοικονόμηση και πολιτική ενέργειας στα κτίρια.

Προωθείται ευρωπαϊκός εξοπλισμός για φωτοβολταϊκούς σταθμούς

Προωθείται η κατασκευή φωτοβολταϊκών σταθμών από ευρωπαϊκό εξοπλισμό με το νέο νόμο 4.062/2012 (ΦΕΚ 70/Α/30-03-2012).

Νεός Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ)

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4.067/2012 με αριθμό φύλλου 79/Α/9-4-2012 και θέμα "Νέος Οικοδομικός Κανονισμός", ο οποίος έχει επιφέρει αρκετές τροποποιήσεις στον προηγούμενο (Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό).