Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

1ο Συνέδριο του Ελληνικού Συμβουλίου Πράσινων Κτιρίων (Greek Green Building Council)

18-05-2016 17:51

Το Ελληνικό Συβούλιο Πράσινων Κτιρίων (Greek Green Building Council) ξεκινά τη δραστηριοποίησή του στην εκπαίδευση και ενημέρωση πολιτών, επαγγελματιών και επιχειρήσεων με τη διοργάνωση του 1ου Συνεδρίου "Building Energy: Be Green, Spend Less" που έχει ως θέμα την παραγωγή, διαχείριση, εξοικονόμηση και πολιτική ενέργειας στα κτίρια.

 

Στόχος του συνεδρίου είναι αφενός να καταδείξει τις καταστροφικές συνέπειες που έχει η αλόγιστη κατανάλωση ενέργειας από τα κτίρια και ειδικά αυτής που παράγεται από μη ανανεώσιμες πηγές και αφετέρου στον αντίποδα, να αναδείξει τα πλεονεκτήματα της εξοικονόμησης ενέργειας και της παραγωγής της από ανανεώσιμες πηγές.
Σε μια οικονομία που βασίζεται κατά κύριο ποσοστό στον κατασκευαστικό κλάδο, η ενσωμάτωση «πράσινων τεχνολογιών» στα κτίρια δημιουργεί νέα δεδομένα και αλληλεπιδράσεις όχι μόνο στον τομέα των κατασκευών, αλλά και στον τομέα της βιομηχανίας / μεταποίησης, θέμα που κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα αναλυθεί διεξοδικά.

 

Η ημερίδα αποτελεί «ημέρα ενέργειας» που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Διατηρήσιμης Ενέργειας (Sustainable Energy Week) και διενεργείται μεταξύ 24 και 28 Ιουνίου 2013.

 

Βασικά θέματα συνεδρίου

 

Η ημερίδα θα αναδείξει σημαντικά θέματα κατανάλωσης, διαχείρισης και παραγωγής ενέργειας στα κτίρια. Θα αναλυθεί ο κύκλος ζωής των κτιρίων, οι τεχνολογίες και οι μορφές παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, τα συστήματα μέτρησης, ελέγχου και διαχείρισης της ενέργειας και σύγχρονες πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας.
Παράλληλα, θα αναλυθεί τόσο η εθνική ενεργειακή πολιτική, όσο και αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα διερευνηθεί η δυνατότητα χρηματοδότησης και επιδότησης και θα δοθούν τα οικονομικά οφέλη που αποκομίζουν όσοι επενδύουν σε ενεργειακές τεχνολογίες.
Επιπρόσθετα, θα παρουσιαστούν μελέτες περιπτώσεων (case studies) υποδειγματικών κτιρίων σε ό,τι αφορά την ενεργειακή τους κατανάλωση και επίδοση.
Τέλος, θα παρουσιαστούν τα πιστοποιητικά και τα πρότυπα αξιολόγησης της ενεργειακής επίδοσης των κτιρίων που εφαρμόζονται στην Ελλάδα και διεθνώς.

 

Σε ποιους απευθύνεται

 

Το συνέδριο απευθύνεται σε όλες τις ομάδες που έχουν άμεσο ή έμμεσο ενδιαφέρον σε ενεργειακά θέματα (stakeholders).

 

Κυριότεροι εκπρόσωποι των ομάδων αυτών είναι:

 • Κατασκευαστικές Εταιρείες
 • Παραγωγικές Εταιρείες (βιομηχανίες)
 • Πολυεθνικές εταιρείες με σημαντική χρήση γραφείων
 • Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία
 • Εταιρείες Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) ή αλλιώς ESCO
 • Εμπορικά πολυκαταστήματα (κέντρα)
 • Νομαρχίες, Δήμοι και Στενότερος Δημόσιος Τομέας
 • Νοσοκομεία
 • Βιομηχανίες χημικών, χρωμάτων, μονώσεων, κουφωμάτων, εξοπλισμού ψύξης/θέρμανσης και γενικότερα οικοδομικών υλικών και εξοπλισμού
 • Καταστήματα
 • Ξενοδοχεία
 • Φορείς εκπαίδευσης (σχολεία, πανεπιστήμια, κα)
 • Φορείς ψυχαγωγίας και διασκέδασης


Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου.


Τα Νέα μας

Προσφορά εγκατάστασης οικιακού φωτοβολταϊκού συστήματος

Η GEBS προσφέρει μια ολοκληρωμένη πρόταση για οικιακά/μικρά φωτοβολταϊκά συστήματα σε πολύ ανταγωνιστική τιμή. Επωφεληθείτε από την μοναδική τιμή των 14.800€ χωρίς ΦΠΑ και κάντε τώρα τη δική σας επένδυση στην ενέργεια.

Νέες πιστοποιήσεις για την GEBS

Μετά την πιστοποίηση κατά ISO 9001, που κατέχει από τον Οκτώβριο του 2011, η GEBS απέκτησε στις αρχές Δεκεμβρίου 2012, δύο επιπλέον πιστοποιήσεις από το διεθνή οργανισμό Lloyd's.

Η Αμερικανική Πρεσβεία "εμπιστεύεται" την GEBS

Κλείνοντας το 2012 η Green Energy & Building Solutions (GEBS) έκλεισε μια πολύ σημαντική συμφωνία, στηριζόμενη όπως πάντα στην υψηλή τεχνογνωσία, εμπειρία και πιστοποίηση των υπηρεσιών της.