Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Φυσικό Αέριο - Ερωτήσεις / Απαντήσεις

Τι είναι η Γεωθερμία;

Το γεωθερμικό σύστημα είναι ένα σύστημα το οποίο εκμεταλλεύεται τη σταθερή θερμοκρασία του εδάφους και με ένα σύστημα κυκλοφορητή καθυστά εφικτή την θέρμανση χώρων και κτηρίων.

Πώς λειτουργεί η Γεωθερμία;

Τα συστήματα γεωθερμίας βασίζονται στην αρχή εναλλαγής της θερμότητας ανάμεσα σε δύο μέσα με διαφορετικές θερμοκρασίες. Ένα γεωθερμικό σύστημα, το οποίο αποτελείται από μια μονάδα εντός του κτιρίου και ένα θαμμένο γεωεναλλάκτη, αξιοποιεί αυτές τις σταθερές θερμοκρασίες για να δεσμεύσει την "ελεύθερη" ενέργεια. Το χειμώνα, το ρευστό που κυκλοφορεί μέσα στο κύκλωμα του γεωεναλλάκτη απορροφά την αποθηκευμένη θερμότητα του εδάφους και την φέρνει στη μονάδα εσωτερικά του κτιρίου. Η μονάδα αντλεί τη θερμότητα σε μια υψηλότερη θερμοκρασία και την διανέμει στο κτίριο. Το καλοκαίρι, το σύστημα αντιστρέφεται, απάγει τη θερμότητα από το κτίριο, τη μεταφέρει στο κύκλωμα του γεωεναλλάκτη και την αποθέτει στην πιο δροσερή γη. Υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες γεωθερμικών συστημάτων. Τα κάθετα συστήματα, τα οριζόντια και εκείνα τα οποία έρχονται σε επαφή με υπόγεια ύδατα. Τα κάθετα συστήματα είναι σε γενικότερες γραμμές πιο αποδοτικά, καταλαμβάνουν αρκετά μικρότερη επιφάνεια γης, όμως απαιτούν μεγαλύτερο κόστος κεφαλαίου.

 

Τα οριζόντια συστήματα τα οποία απλώνονται κατά μήκος του εδάφους και τα οποία απαιτούν λιγότερα κεφάλαια, όμως περισσότερο χώρο για την εγκατάσταση. Τα οριζόντια συστήματα είχουν μικρότερο βαθμό απόδοσης συγκριτικά με τα κάθετα και ενδείκνυται κυρίως για μικρότερα κτήρια.

 

Τέλος υπάρχουν τα γεωθερμικά συστήματα που έρχονται σε επαφή με υδροφόρους ορίζοντες. Τα συστήματα αυτά χρειάζονται ειδική άδεια για να εγκατασταθούν γιατί επηρεάζουν τον υδροφόρο ορίζοντα και είναι γενικότερα το πιο οικονομικό σύστημα.

Για ποιο λόγο θα έπρεπε να τοποθετήσει κάποιος σύστημα Γεωθερμίας;

Κάποιος θα ενδιαφερόταν να προβεί σε εγκατάσταση γεωθερμικού συστήματος για 3 βασικούς λόγους: α) Απαλλάσεται για πάντα από την εξάρτηση του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος για την ψύξη και θέρμανση του ακινήτου του.
β) είναι μία επένδυση αρκετά προσοδοφόρα. Η απόσβεση της επένδυσης γίνεται στα 10-12 πρώτα χρόνια και έπειτα ο ιδιοκτήτης απολαμβάνει μία πολύ καλή ποιότητα ψύξης/θέρμανσης με πολύ μικρό κόστος. Ειδικά αν συνυπολογίσει κανείς το συνεχώς αυξανόμενο κόστος των ορυκτών καυσίμων, η επένδυση στη γεωθερμία γίνεται πάρα πολύ ελκυστική.
γ) Το ακίνητο αποκτά μεγάλη αξία μετά από μία τέτοια επένδυση η οποία έχει μεγάλη διάρκεια ζωής και είναι πολύ αξιόπιστη. Που θα μπορούσε να το τοποθετήσει? (τόσο σε μάκρο πχ περιοχή της Ελλάδας, όσο και μίκρο πχ σημείο του ακινήτου) Η τοποθέτηση συστημάτων γεωθερμίας επιτρέπεται σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας, κατόπιν πάντα έκδοσης ειδικής άδειας για εργασίες γεώτρησης. Αν πρόκειται για σύστημα που σχετίζεται με τον υδροφόρο ορίζοντα, πρέπει πάλι να εκδοθεί ειδική άδεια, για λόγους περιβαλλοντικούς.
Πιο συγκεκριμμένα ο χώρος τοποθέτησης ενός γεωθερμικού συστήματος είναι κάποιος ακάλυπτος χώρος στο ακίνητο ή αν πρόκειται για οριζόντιο σύστημα (όπου απαιτείται περισσότερος χώρος), ένα τμήμα του κήπου ή του χώρου που δεν έχει οικοδομηθεί.

Μέχρι πότε μπορεί να τα τοποθετήσει κάποιος;

Η γεωθερμία στην Ελλάδα δεν έχει γνωρίσει ακόμα μεγάλη άνθιση. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια επιδότηση για την εγκατάσαση γεωθερμικών συστημάτων και επομένως δεν υπάρχει και κάποιος χρονικός περιορισμός.

Πώς μπορεί κανείς να χρηματοδοτηθεί;

Δύο είναι οι τρόποι χρηματοδότησης για τέτοια συστήματα. Η μία επιλογή είναι από Τραπεζικό δάνειο ή από ίδια κεφάλαια.

Ποιος ο συνολικός χρόνος υλοποίησης του έργου (χρόνος από άδεια έως λειτουργία);

Ο χρόνος εγκατάστασης ενός συστήματος γεωθερμίας εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το μέγεθος της ισχύος του συστήματος και από το είδος του συστήματος που θα εγκατασταθεί. Το πιο χρονοβόρο τμήμα μίας εγκατάστασης είναι η γεώτρηση και τα σκαπτικά. Επειδή κάθε περίπτωση είναι ιδιαίτερη, δεν μπορεί να δοθεί ένας συγκεκριμμένος χρόνος διεκπεραίωσης συστημάτων γεωθερμίας.

Ποιες οι επικρατούσες τάσεις στην Ελλάδα και στην Ευρώπη γενικότερα;

Η γενικότερη τάση στην Ευρώπη είναι η συνεχής αύξηση των εγκατεστημένων γεωθερμικών συστημάτων. Στη προσπάθεια που καταβάλλεται για εξοικονόμηση ενέργειας και για φιλικότερα προς το περιβάλλον σπίτια, οι Ευρωπαίοι προωθούν και αναδεικνύουν τη γεωθερμία. Δυστυχώς στην Ελλάδα η ενημέρωση των πολιτών για τα πλεονεκτήματα της γεωθερμίας δεν είναι επαρκής και για αυτό η ανάπτυξη στη χώρα μας υστερεί πολύ σε σχέση με τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.
Το διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζει την εγκατεστημένη ισχύ γεωθερμικών συστημάτων στην Ευρώπη και δυστυχώς η Ελλάδα δεν υπάρχει καν στις εμπλεκόμενες χώρες.

Τα Νέα μας

Προσφορά εγκατάστασης οικιακού φωτοβολταϊκού συστήματος

Η GEBS προσφέρει μια ολοκληρωμένη πρόταση για οικιακά/μικρά φωτοβολταϊκά συστήματα σε πολύ ανταγωνιστική τιμή. Επωφεληθείτε από την μοναδική τιμή των 14.800€ χωρίς ΦΠΑ και κάντε τώρα τη δική σας επένδυση στην ενέργεια.

Νέες πιστοποιήσεις για την GEBS

Μετά την πιστοποίηση κατά ISO 9001, που κατέχει από τον Οκτώβριο του 2011, η GEBS απέκτησε στις αρχές Δεκεμβρίου 2012, δύο επιπλέον πιστοποιήσεις από το διεθνή οργανισμό Lloyd's.

Η Αμερικανική Πρεσβεία "εμπιστεύεται" την GEBS

Κλείνοντας το 2012 η Green Energy & Building Solutions (GEBS) έκλεισε μια πολύ σημαντική συμφωνία, στηριζόμενη όπως πάντα στην υψηλή τεχνογνωσία, εμπειρία και πιστοποίηση των υπηρεσιών της.

Πράσινα Νέα

1ο Συνέδριο του Ελληνικού Συμβουλίου Πράσινων Κτιρίων (Greek Green Building Council)

Το Ελληνικό Συβούλιο Πράσινων Κτιρίων (Greek Green Building Council) ξεκινά τη δραστηριοποίησή του στην εκπαίδευση και ενημέρωση πολιτών, επαγγελματιών και επιχειρήσεων με τη διοργάνωση του 1ου Συνεδρίου "Building Energy: Be Green, Spend Less" που έχει ως θέμα την παραγωγή, διαχείριση, εξοικονόμηση και πολιτική ενέργειας στα κτίρια.

Προωθείται ευρωπαϊκός εξοπλισμός για φωτοβολταϊκούς σταθμούς

Προωθείται η κατασκευή φωτοβολταϊκών σταθμών από ευρωπαϊκό εξοπλισμό με το νέο νόμο 4.062/2012 (ΦΕΚ 70/Α/30-03-2012).

Νεός Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ)

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4.067/2012 με αριθμό φύλλου 79/Α/9-4-2012 και θέμα "Νέος Οικοδομικός Κανονισμός", ο οποίος έχει επιφέρει αρκετές τροποποιήσεις στον προηγούμενο (Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό).