Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Εξοικονόμηση Ενέργειας - Τι είναι

Οι επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας έχουν σκοπό την αύξηση της ενεργειακής αποτελεσματικότητας. Με άλλα λόγια δηλαδή την βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας, την προστασία του περιβάλλοντος, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης καθώς και την πολύ σημαντική μείωση των εξόδων που απαιτούνται από κάθε νοικοκυριό για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του.

 

Οι επεμβάσεις που μπορεί να κάνει κάποιος είναι οι παρακάτω:

 

  • Βελτίωση της θερμομόνωσης του κτιρίου (με νέα μονωτικά υλικά)
  • Βελτίωση ή αντικατάσταση της αποδοτικότητας του συστήματος θέρμανσης
  • Αλλαγή του καυσίμου του συστήματος θέρμανσης με φθηνότερο ανά μονάδα ενέργειας.
  • Εξορθολογισμός της λειτουργίας του κτιρίου
  • Παραγωγή ή εκμετάλλευση ενέργειας επί τόπου με εγκατάσταση προηγμένων τεχνολογικών συστημάτων όπως είναι τα συστήματα γεωθερμίας, οι εναλλάκτες θερμότητας, τα φωτοβολταϊκά πάνελ και συνδυασμοί αυτών.
  • Ασφαλώς η βελτίωση της θερμομόνωσης έρχεται πρώτη σε σημασία, διότι ελαχιστοποιεί την ανάγκη θέρμανσης.

 


Οφέλη Ενεργειακών Επεμβάσεων

Μείωση κατανάλωσης ενέργειας
Το βασικό χαρακτηριστικό των επεμβάσεων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας που απαιτείται για την ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών των κτιρίων και άρα το σημαντικά μειωμένο οικονομικό κόστος στους λογαριασμούς μηνιαίας κατανάλωσης ενέργειας.

 

Μείωση κόστους λειτουργίας καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του κτιρίου
Οι όποιες επεμβάσεις για την βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης των κτιρίων ασφαλώς απαιτούν σημαντικά αρχικά κόστη (κατασκευής, αγοράς εξοπλισμού, κα). Τα κόστη όμως αυτά αποδεικνύεται με χρηματοοικονομικές αναλύσεις ότι αποσβένονται και ουσιαστικά αντισταθμίζονται σε μικρό χρονικό διάστημα από την οικονομία στην κατανάλωση ενέργειας. Ειδικά όταν υπάρχει επιχορήγηση από τις κυβερνήσεις και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο χρόνος απόσβεσης μειώνεται σημαντικά.

 

Μείωση της εξάρτησης των νοικοκυριών από τους παραγωγούς και προμηθευτές ενέργειας και από τις παγκόσμιες μεταβολές στις τιμές και φορολογίες ενέργειας (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλετρική ενέργεια, κλπ)
Η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η ελαχιστοποίηση των ενεργειακών αναγκών μειώνει το βαθμό εξάρτησης των νοικοκυριών και των κρατών από προμηθευτές ενέργειας. Είναι γεγονός ότι διάφορα κοινωνικοπολιτικά γεγονότα μπορούν να προκαλέσουν εκρήξεις στις τιμές των καυσίμων και αλυσιδωτές αντιδράσεις στην παγόσμια οικονομία. Έτσι, η ενεργειακή απεξάρτηση είναι ουσιαστικής σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία των κρατικών οικονομιών και την εύστοχη κατάρτιση προϋπολογισμών και προγραμματισμών.

 

Αύξηση της εμπορικής αξίας
Ουσιαστικά, όλες οι επεμβάσεις έχουν ως άμεσο αντίκτυπο την αύξηση της εμπορικής αξίας των ακινήτων, η οποία αυξάνεται τόσο περισσότερο, όσο και η συνολική εξοικονόμηση ενέργειας στον ωφέλιμο χρόνο ζωής του ακινήτου.
Η αύξηση αυτή της αξίας συνίσταται στο μειωμένο κόστος χρήσης για το σύνολο της ωφέλιμης ζωής τους. Δευτερογενώς, η εμπορική αξία αυξάνεται λόγω της μειωμένης διάρκεια προώθησης (μειωμένος χρόνος που μένει κενό ή απούλητο), όπου μετά ειδικά την εφαρμογή της οδηγίας 2010/31/ΕΕ (σύμφωνα με την οποία θα υπάρχει υποχρέωση από την 1η Φεβρουαρίου του 2012 να δημοσιεύεται στις αγγελίες και η ενεργειακή κατάταξη του ακινήτου) το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των ακινήτων υψηλών ενεργειακών επιδόσεων θα έχει αυξημένη δυνατότητα προώθησης. Τέλος, η αυξημένη ποιότητα διαβίωσης σε ενεργειακά ακίνητα οδηγεί μοιραία σε αυξημένη ελκυστικότητα.

Τα Νέα μας

Προσφορά εγκατάστασης οικιακού φωτοβολταϊκού συστήματος

Η GEBS προσφέρει μια ολοκληρωμένη πρόταση για οικιακά/μικρά φωτοβολταϊκά συστήματα σε πολύ ανταγωνιστική τιμή. Επωφεληθείτε από την μοναδική τιμή των 14.800€ χωρίς ΦΠΑ και κάντε τώρα τη δική σας επένδυση στην ενέργεια.

Νέες πιστοποιήσεις για την GEBS

Μετά την πιστοποίηση κατά ISO 9001, που κατέχει από τον Οκτώβριο του 2011, η GEBS απέκτησε στις αρχές Δεκεμβρίου 2012, δύο επιπλέον πιστοποιήσεις από το διεθνή οργανισμό Lloyd's.

Η Αμερικανική Πρεσβεία "εμπιστεύεται" την GEBS

Κλείνοντας το 2012 η Green Energy & Building Solutions (GEBS) έκλεισε μια πολύ σημαντική συμφωνία, στηριζόμενη όπως πάντα στην υψηλή τεχνογνωσία, εμπειρία και πιστοποίηση των υπηρεσιών της.

Πράσινα Νέα

1ο Συνέδριο του Ελληνικού Συμβουλίου Πράσινων Κτιρίων (Greek Green Building Council)

Το Ελληνικό Συβούλιο Πράσινων Κτιρίων (Greek Green Building Council) ξεκινά τη δραστηριοποίησή του στην εκπαίδευση και ενημέρωση πολιτών, επαγγελματιών και επιχειρήσεων με τη διοργάνωση του 1ου Συνεδρίου "Building Energy: Be Green, Spend Less" που έχει ως θέμα την παραγωγή, διαχείριση, εξοικονόμηση και πολιτική ενέργειας στα κτίρια.

Προωθείται ευρωπαϊκός εξοπλισμός για φωτοβολταϊκούς σταθμούς

Προωθείται η κατασκευή φωτοβολταϊκών σταθμών από ευρωπαϊκό εξοπλισμό με το νέο νόμο 4.062/2012 (ΦΕΚ 70/Α/30-03-2012).

Νεός Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ)

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4.067/2012 με αριθμό φύλλου 79/Α/9-4-2012 και θέμα "Νέος Οικοδομικός Κανονισμός", ο οποίος έχει επιφέρει αρκετές τροποποιήσεις στον προηγούμενο (Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό).