Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Οικιακά / Μικρά Φωτοβολταϊκά

Τι είναι;

Πρόκειται για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτήρια με ισχύ μέχρι 10kW. Μπορούν να εγκατασταθούν σε στέγες και ταράτσες κτηρίων που χρησιμοποιούνται για οικίες , στέγαση μικρών επιχειρήσεων, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.

Ποιους αφορούν;

Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες των ακινήτων ή έχοντες την ψιλή κυριότητα, έχουν δικαίωμα εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού στην στέγη του ακινήτου τους.
Σε πολυκατοικίες πρέπει να υπάρχει ομόφωνη απόφαση της γενικής συνέλευσης για να πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση, της οποίας δικαιούχοι θεωρούνται όλοι οι ιδιοκτήτες.

Που τοποθετούνται τα οικιακά/μικρά φωτοβολταϊκά;

Τα φωτοβολταϊκά μπορούν να τοποθετηθούν σε στέγες, δώματα, προσόψεις, σκίαστρα βεραντών καθώς και βοηθητικούς χώρους όπως (γκαράζ, αποθήκες κλπ). Μετά την εφαρμογή του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (Ιούλιος 2012), επιτρέπεται και η εγκατάσταση σε πέργκολες.
Δικαίωμα εγκατάστασης έχουν φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα (κατηγορία μικρών επιχειρήσεων) κύριοι του κτηρίου που θα εγκατασταθεί το φωτοβολταϊκό. Δικαίωμα εγκατάστασης έχουν επίσης Ν.Π.Ι.Δ και Ν.Π.Δ.Δ.
Βασική προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ενεργής ηλεκτροδότησης στο ακίνητο και η ύπαρξη ηλιακού θερμοσίφωνα.

Τι ενέργεια αποδίδουν;

Εκτιμάται ότι μία εγκατάσταση φωτοβολταϊκού στην περιοχή της Αττικής ισχύος 1kW, έχει μία μέση απόδοση τις 1.300-1.400kWh ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι ένα έργο 10kW (το μέγιστο για εγκατάσταση σύμφωνα με το ειδικό πρόγραμμα) αναμένεται να έχει μία απόδοση της τάξης των 13- 14.000kWh. Αυτό αντιστοιχεί σε ένα έσοδο της τάξης των 3.200-3.500€ ετησίως για 25 χρόνια, αναπροσαρμοζόμενο με το 25% του πληθωρισμού.

Τι κόστος έχουν;

Οι προσφορές της GEBS ξεκινούν από 14.500€, χωρίς ΦΠΑ και μπορούν να ανέβουν ανάλογα με την προέλευση του εξοπλισμού και την τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί. Η παραπάνω τιμή περιλαμβάνει ολόκληρο τον υλικό εξοπλισμό, τις υπηρεσίες μελέτης, αδειοδότησης καθώς και τις εργασίες εγκατάστασης.
Υπάρχει και ένα επιπλέον κόστος 1.000€ απευθείας προς την ΔΕΗ για την εγκατάσταση μετρητή.

Ποιο είναι το μηνιαίο εισόδημα από την επένδυση;

Η παραγόμενη από το φωτοβολταϊκό ενέργεια διοχετεύεται στο δίκτυο και πωλείται σε ευνοημένη τιμή πώλησης. Ένας φωτοβολταϊκός σταθμός θα αποδώσει περί τα 3.500€ αφορολόγητο εισόδημα ετησίως για 25 χρόνια. Η τιμή αυτή αντιστοιχεί σε περίπου διαμερίσματος 50τμ στο κέντρο της Αθήνας.

Με ποιόν υπογράφεται το συμβόλαιο και πόσα χρόνια διαρκεί;

Ο παραγωγός υπογράφει συμβόλαιο με την ΔΕΗ το οποίο έχει διάρκεια 25 έτη για τα μικρά φωτοβολταϊκά. Δυνατότητα επέκτασης του συμβολαίου δεν έχει διευκρινιστεί αν θα υπάρξει.
Το συμβόλαιο με την ΔΕΗ συνάπτεται μεταξύ παραγωγού και ΔΕΗ και προδιαγράφει την μεταξύ τους συνεργασία. Μεταξύ άλλων αναλύει τον τρόπο και περίοδο πληρωμών, την λύση των πιθανών αντιδικιών, την διάρκεια της σύμβασης, την τιμολόγηση της ενέργειας καθώς και λοιπές κανονιστικές διατάξεις.

Ποιες είναι οι συνολικές εισπράξεις μετά από 25 χρόνια σύμβασης με την ΔΕΗ;

Για μία εγκατάσταση 10kW στην Κεντρική Ελλάδα με ευνοϊκό προσανατολισμό οι συνολικές εισπράξεις μετά το πέρας της 25ετίας, ανέρχονται σε περίπου 87.000€. Για να υπολογιστούν τα καθαρά κέρδη, πρέπει να αφαιρεθούν από το παραπάνω ποσό τα έξοδα εγκατάστασης, τα ασφάλιστρα και το κόστος συντήρησης.
Για να υπολογίσετε μόνοι σας το όφελος από το φωτοβολταϊκό σας, επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο.

Πότε θα ξεκινήσουν οι εισπράξεις από την απόδοση φωτοβολταϊκών;

Η πληρωμή ξεκινά από την πρώτη προγραμματισμένη μέτρηση της παραγόμενης ενέργειας, η οποία ακολουθεί την περιοδικότητα της μέτρησης της κατανάλωσης. Μετά και την έκδοση του λογαριασμού, μέσα σε λίγες ημέρες γίνεται η καταβολή των χρημάτων από την ΔΕΗ στο λογαριασμό του παραγωγού.

Πώς γίνεται η πληρωμή από τη ΔΕΗ;

Η ΔΕΗ πληρώνει κάθε 4 μήνες – όταν δηλαδή καταγραφεί τις μετρήσεις κατανάλωσης και παραγωγής. Το ποσό που αντιστοιχεί στην κατανάλωση συμψηφίζεται με αυτό της παραγωγής και η ΔΕΗ καταθέτει την διαφορά σε τραπεζικό λογαριασμό (πάγια εντολή πληρωμής).

300€ τον μήνα, όσο δηλαδή η είσπραξη ενοικίου

Θα πληρώνω το λογαριασμό της ΔΕΗ;

Ο λογαριασμός της ΔΕΗ πληρώνεται «αυτόματα» από το φωτοβολταϊκό. Μετά λοιπόν τον συμψηφισμό, το υπόλοιπο κατατίθεται σε λογαριασμό του παραγωγού. Ο παραγωγός πλέον δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα, αφού όλες οι συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσω τραπέζης.

Τί είναι η σύμβαση συμψηφισμού;

Η σύμβαση συμψηφισμού είναι η σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ ΔΕΗ και παραγωγού και αναφέρει όλους τους όρους πληρωμής καθώς και τους όρους της «συνεργασίας» μεταξύ ΔΕΗ και παραγωγού.

Φορολογείται το εισόδημα από τα φωτοβολταϊκά;

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών το εισόδημα από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο είναι αφορολόγητο, όταν πρόκειται για το καθεστώς του οικιακού/μικρού φωτοβολταϊκού.

Πόσο αγοράζει η ΔΕΗ την παρεχόμενη ενέργεια από φωτοβολταϊκά;

Η ΔΕΗ αγοράζει το ρεύμα μετρούμενο ανά κιλοβατώρα (kWh). Η τιμολόγηση της ενέργειας ακολουθεί τον ακόλουθο πίνακα.

Για να ισχύει η τιμή πώλησης πρέπει η υπογραφή του Συμβολαίου με την ΔΕΗ να είναι μέσα στην χρονική περίοδο που αναγράφεται στον πίνακα.

Μέχρι πότε μπορεί να γίνει κανείς παραγωγός;

Το πρόγραμμα αφορά όλη την ελληνική επικράτεια και έχει χρονική ισχύ μέχρι τον Δεκέμβριο του 2019. Εάν όμως οι στόχοι καλυφθούν νωρίτερα, τότε μπορεί το πρόγραμμα να σταματήσει.

Ποια είναι τα καλύτερα φωτοβολταϊκά;

Δεν υπάρχει καλύτερο ή χειρότερο φωτοβολταϊκό, υπάρχει φθηνό ή ακριβό φωτοβολταϊκό και δυστυχώς δεν είναι κανένας σε θέση ακόμα να αξιολογήσει την απόδοση τους σε βάθος χρόνου, διότι τα φωτοβολταϊκά στην Ελλάδα έχουν εφαρμογή την τελευταία τετραετία.
Κατά την κοινή πεποίθηση ένα Φωτοβολταϊκό πλαίσιο, προερχόμενο από την Ιαπωνία ή την Γερμανία, παρουσιάζει καλύτερη ποιότητα κατασκευής από ένα αντίστοιχο οικονομικό πλαίσιο προερχόμενο από την Κίνα. Ωστόσο, δεν υπάρχει καταγεγραμμένη μελέτη με ποσοτικοποιημένους συντελεστές βαρύτητας που να τεκμηριώνει την ποιότητα.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι από εξοπλισμό τρίτων χωρών; Υπάρχει διαφορετική μεταχείριση;

Άμεσος κίνδυνος δεν υπάρχει, διότι οποιοδήποτε στοιχείο του εξοπλισμού (ΦΒ πλαίσια, inverter, βάσεις κλπ) πρέπει να συμφωνεί με τα εκάστοτε πρότυπα και πιστοποιήσεις. Ιδιαιτέρα και όσον αφορά τα Φωτοβολταϊκά πλαίσια, οι εγγυήσεις που παρέχονται από τους κατασκευαστές είναι παρόμοιες.
Δηλαδή για να μπορεί μία κατασκευάστρια εταιρεία να διαθέσει το προϊόν της στην αγορά πρέπει να το πιστοποιήσει για την απόδοση του και να εγγυηθεί γι αυτό.
Πρόσφατα, ψηφίσθηκε ένας νόμος που αναφέρει αύξηση 10% στην τιμή αγοράς της παραγόμενης κιλοβατώρας, στην περίπτωση που ο εξοπλισμός προέρχεται από την ευρωπαϊκή ένωση. Βέβαια, δεν έχει ξεκαθαριστεί ποιές κατηγορίες Φωτοβολταϊκών θα επωφελούνται (οικιακά ή μεγαλύτερες εγκαταστάσεις).

Πώς μπορεί κανείς να χρηματοδοτήσει την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση;

Μία εγκατάσταση φωτοβολταϊκού μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το ίδιο τον επενδυτή (ιδία κεφάλαια), ή από τράπεζα. Η τράπεζα καλύπτει εξολοκλήρου το ποσό εγκατάστασης με την μορφή δανείου στον πελάτη, αρκεί να μπορεί ο πελάτης να πληροί τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης που θέτει η κάθε τράπεζα.
Επιδότηση από κάποιον φορέα (Ε.Ε, Κρατικοί Πόροι κλπ) στις εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών δεν υπάρχει, ανεξαρτήτως κατηγορίας. Ο παραγωγός επωμίζεται το κόστος εγκατάστασης (ιδία κεφάλαια) ή το κόστος δανεισμού (δάνειο).

Υπάρχει επιδότηση για τα φωτοβολταϊκά;

Πρόγραμμα που να επιδοτεί τα οικιακά φωτοβολταϊκά δεν υπάρχει σε ισχύ αυτήν την περίοδο. Ουσιαστικά η επιδότηση γίνεται στο χρόνο "απλωμένη" με βάση την αυξημένη τιμή αγοράς της ενέργειας (kWh).

Δίνουν οι τράπεζες δάνεια για φωτοβολταϊκά;

Οι τράπεζες διαθέτουν προγράμματα δανειοδότησης μόνο για εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών σταθμών σύμφωνα με το ειδικό πρόγραμμα. Οι όροι είναι αρκετά δελεαστικοί αφού το επιτόκιο δανεισμού είναι σε επίπεδα τέτοια που δεν επηρεάζει πολύ το συνολικό κέρδος από την επένδυση.
Τα δάνεια δίδονται είτε προσημειώνοντας κάποιο ακίνητο του πελάτη είτε όχι. Και στις δύο περιπτώσεις ενεχυριάζεται το συμβόλαιο του πελάτη με την ΔΕΗ.
Στην πρώτη περίπτωση το επιτόκιο είναι 1.5-2% μικρότερο σε σχέση με την δεύτερη. Ενδεικτικά, με προσημείωση το επιτόκιο είναι στα 4.5-5% ενώ χωρίς προσημείωση είναι στα 6.5 – 7%.
Τον τελευταίο καιρό έχει παρουσιαστεί μια δυσκολία από τις τράπεζες να καλύψουν τον όγκο των δανείων, λόγω των οικονομικών συγκυρίων που επικρατούν στο χρηματοπιστωτικό τομέα.

Η GEBS μπορεί να χρηματοδοτήσει το έργο;

Η GEBS δεν μπορεί να καλύψει ακόμη το κόστος εγκατάστασης, ωστόσο μπορεί να διαμεσολαβήσει στην δανειοδοτική διαδικασία, αναλαμβάνοντας το σύνολο των διατυπώσεων και συνομιλιών.

Ποιος ο συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης;

Ο χρόνος ολοκλήρωσης του Φωτοβολταϊκού σταθμού εξαρτάται κατά ένα μεγάλο ποσοστό από την χρονική διάρκεια της αδειοδοτικής διαδικασίας, η οποία μπορεί να είναι από μερικές ημέρες μέχρι κάποιους μήνες. Οι εργασίες εγκατάστασης διαρκούν μερικές ημέρες αλλά σημαντικό ρόλο παίζει και η διαθεσιμότητα του εξοπλισμού, καθώς η αγορά των φωτοβολταϊκών παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις σε συσχέτιση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.
Σε γενικές γραμμές μία μέση τιμή είναι περίπου οι 3 μήνες, από την στιγμή που θα κατατεθεί το αίτημα στην ΔΕΗ μέχρι και την σύνδεση του Φ/Σ στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

Ποιος είναι ο τρόπος πληρωμής της GEBS;

Η GEBS πληρώνεται ανάλογα με την πρόοδο του έργου. Έτσι, υπάρχει αρχικά μία μικρή προκαταβολή συμφωνίας και στη συνέχεια, ανάλογα με την πρόοδο του έργου και την παραγγελία του εξοπλισμού πραγματοποιούνται και οι καταβολές. Η εξόφληση του τελικού τιμήματος (περίπου 10% του συνολικού τιμήματος) γίνεται με την σύνδεση της ΔΕΗ στο δίκτυο.

Χρειάζονται συντήρηση τα φωτοβολταϊκά;

Η συντήρηση που απαιτείται για τα φωτοβολταϊκά είναι ελάχιστη έως αμελητέα. Ένας καθαρισμός των Φωτοβολταϊκών πλαισίων 2 με 3 φορές τον χρόνο είναι αρκετός, ενώ μία φορά τον χρόνο, ο καθαρισμός των φίλτρων του inverter (όπου προβλέπεται) μαζί με έναν προληπτικό έλεγχο των μηχανικών συνδέσεων του έργου αρκεί ούτως ώστε η εγκατάσταση να λειτουργεί απρόσκοπτα.

Ποιο το κόστος συντήρησης των φωτοβολταϊκών;

Για ένα οικιακό φωτοβολταϊκό ισχύος 10kW σε στέγη – δώμα ακινήτου το κόστος συντήρησης είναι περί τα 360-400€ ανά έτος και περιλαμβάνει και την ασφάλιση λειτουργίας της εγκατάστασης με συμβόλαιο από ανεξάρτητο ασφαλιστικό φορέα-συνεργάτη της εταιρείας μας, καθώς και επιθεώρηση της εγκατάστασης με πιστοποιημένο θερμογράφο και χρήση προηγμένης θερμογραφικής κάμερας.

Πρέπει να ασφαλίσω τα φωτοβολταϊκά μου;

Η άποψη της GEBS είναι ότι τα φωτοβολταϊκά πρέπει να ασφαλίζονται. Εξάλλου, το κόστος ασφάλισης είναι πολύ μικρό (0,3% της αξίας περίπου) σε σχέση με αυτά που κερδίζει κάποιος. Μεταξύ αυτών είναι η κλοπή, ο βανδαλισμός ακόμα και η απώλεια εισοδήματος.

Υπάρχει μείωση της απόδοσης των φωτοβολταϊκών στα 25 χρόνια;

Υπάρχει μία προβλεπόμενη πτώση απόδοσης λόγω τεχνολογίας της τάξης του 0,4 – 0,8% ετησίως. Η πτώση αυτή οφείλεται στην γήρανση του υλικού του φωτοβολταϊκού. Οι κατασκευάστριες εταιρίες στις εγγυήσεις απόδοσης που συνοδεύουν τα προϊόντα τους συμπεριλαμβάνουν την πτώση αυτή.

Τι πρέπει να προσέξει κανείς όταν επιλέγει εταιρεία εγκατάστασης;

Ο παραγωγός πρέπει να επιλέξει την εταιρεία εγκατάστασης με βάση την εμπειρία της σε παρόμοια έργα, καθώς και το γνωστικό αντικείμενο των στελεχών της. Μία καλή εταιρεία εγκατάστασης δεν είναι απαραίτητα αυτή που διαφημίζει ότι έχει πραγματοποιήσει αμέτρητα έργα, αλλά αύτη που έχει την αποδεδειγμένη εμπειρία, εξειδικευμένα στελέχη, εξοπλισμό, τεχνογνωσία, ικανοποιημένους πελάτες και παράλληλα τα αντίστοιχα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας.

Τι κερδίζω επιλέγοντας την GEBS;

Το κυριότερο είναι ότι διασφαλίζετε την φωτοβολταϊκή σας εγκατάσταση για 25 χρόνια. Έχετε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε αυτοψία σε υφιστάμενους πελάτες μας και να επιθεωρήσετε την εγκατάσταση, όπως και να πιστοποιήσετε το εγχειρίδιο λειτουργίας που τους προμηθεύουμε (ίσως η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που τηρεί απαρέγκλιτα την δημιουργία εγχειριδίου λειτουργίας και συντήρησης). Παράλληλα, μπορείτε να ενημερωθείτε για τον προγραμματισμό των εργασιών και να λάβετε αναλυτικά σχέδια εγκατάστασης. Τέλος, με την εταιρεία μας θα γνωρίζετε πως τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας, τηρούνται όλες οι προδιαγραφές για ασφαλείς ηλεκτρολογικές εργασίες σύμφωνα με το πρότυπο HD-384 και επίσης θα γνωρίζετε ότι είμαστε πιστοποιημένοι από τους Lloyd's για διασφάλιση ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO-9001.

Πέρα από όλα τα παραπάνω, θα γνωρίζετε πως στην τελική τιμή περιλαμβάνονται ΤΑ ΠΑΝΤΑ (χωρίς «μικρά γράμματα») και θα αναφέρονται στην αναμεταξύ μας σύμβαση.

Δίνει η GEBS κάποια εγγύηση για την εγκατάσταση;

Πέραν των προβλεπόμενων εγγυήσεων του εξοπλισμού, η GEBS παρέχει εγγύηση καλής εγκατάστασης διάρκειας πέντε (5) ετών.

Πόσο σίγουρος είμαι ότι θα έχω την απόδοση που περιμένω;

Μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνίας με πελάτες της GEBS και να σας μεταφέρουν οι ίδιοι αυτά που εμείς υποσχόμαστε και πραγματοποιούμε.

Ποια η τρέχουσα κατάσταση σχετικά με την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα;

Μέχρι και τον Ιούνιο του 2012 στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία που αναρτά το Υ.Π.Ε.Κ.Α., υπάρχουν στο διασυνδεδεμένο σύστημα οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος περί τα 197MW, ενώ σε αναμονή έγκρισης είναι άλλα 57MW.

Ποια τα οφέλη από μία εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος;

Περιβαλλοντικά οφέλη
Για κάθε μονάδα ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε., δεν παράγεται ενέργεια από συμβατικές πηγές όπως είναι τα στερεά καύσιμα. Εκτιμάται ότι για κάθε «πράσινη» κιλοβατώρα αποφεύγεται η έκλυση 600-700 gr CO2 στην ατμόσφαιρα, όσο δηλαδή εκπέμπει ένα αυτοκίνητο χαμηλού κυβισμού για να διανύσει μία απόσταση 5 χλμ.

 

Οικονομικά οφέλη
Ο παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας επωμίζεται το κόστος εγκατάστασης και συντήρησης του σταθμού για όσο διαρκεί το συμβόλαιο με την ΔΕΗ. Για κάθε κιλοβατώρα όμως που διοχετεύεται στο δίκτυο, ο παραγωγός πληρώνεται. Υπολογισμοί έχουν δείξει ότι σήμερα η κάθε κιλοβατώρα στοιχίζει περί τα 0,09€ ενώ πωλείται προς 0,25€ στην ΔΕΗ.
Έτσι, αν υπολογίσουμε ένα μέσο κόστος εγκατάστασης τις 19.000 ευρώ (συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ και έργων ΔΕΗ) και έσοδα περί τα 3.500 ευρώ ετησίως, συμπεραίνουμε ότι η απόσβεση γίνεται μέσα σε 5,5 χρόνια.

 

Κοινωνικά οφέλη
Σαν καταναλωτής, η χρήση ενέργειας προερχόμενη από Α.Π.Ε. συνδράμει στον τρόπο με τον οποίο συνεισφέρουμε στην μείωση των επιπτώσεων του φαινόμενου του θερμοκηπίου. Παράλληλα, η γνωριμία με τις Α.Π.Ε. βελτιώνει τον τρόπο σκέψης μας σε θέματα κατανάλωσης και διαχείρισης ενέργειας.

Τα Νέα μας

Προσφορά εγκατάστασης οικιακού φωτοβολταϊκού συστήματος

Η GEBS προσφέρει μια ολοκληρωμένη πρόταση για οικιακά/μικρά φωτοβολταϊκά συστήματα σε πολύ ανταγωνιστική τιμή. Επωφεληθείτε από την μοναδική τιμή των 14.800€ χωρίς ΦΠΑ και κάντε τώρα τη δική σας επένδυση στην ενέργεια.

Νέες πιστοποιήσεις για την GEBS

Μετά την πιστοποίηση κατά ISO 9001, που κατέχει από τον Οκτώβριο του 2011, η GEBS απέκτησε στις αρχές Δεκεμβρίου 2012, δύο επιπλέον πιστοποιήσεις από το διεθνή οργανισμό Lloyd's.

Η Αμερικανική Πρεσβεία "εμπιστεύεται" την GEBS

Κλείνοντας το 2012 η Green Energy & Building Solutions (GEBS) έκλεισε μια πολύ σημαντική συμφωνία, στηριζόμενη όπως πάντα στην υψηλή τεχνογνωσία, εμπειρία και πιστοποίηση των υπηρεσιών της.

Πράσινα Νέα

1ο Συνέδριο του Ελληνικού Συμβουλίου Πράσινων Κτιρίων (Greek Green Building Council)

Το Ελληνικό Συβούλιο Πράσινων Κτιρίων (Greek Green Building Council) ξεκινά τη δραστηριοποίησή του στην εκπαίδευση και ενημέρωση πολιτών, επαγγελματιών και επιχειρήσεων με τη διοργάνωση του 1ου Συνεδρίου "Building Energy: Be Green, Spend Less" που έχει ως θέμα την παραγωγή, διαχείριση, εξοικονόμηση και πολιτική ενέργειας στα κτίρια.

Προωθείται ευρωπαϊκός εξοπλισμός για φωτοβολταϊκούς σταθμούς

Προωθείται η κατασκευή φωτοβολταϊκών σταθμών από ευρωπαϊκό εξοπλισμό με το νέο νόμο 4.062/2012 (ΦΕΚ 70/Α/30-03-2012).

Νεός Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ)

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4.067/2012 με αριθμό φύλλου 79/Α/9-4-2012 και θέμα "Νέος Οικοδομικός Κανονισμός", ο οποίος έχει επιφέρει αρκετές τροποποιήσεις στον προηγούμενο (Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό).