Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Νεός Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ)

18-05-2016 17:42

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4.067/2012 με αριθμό φύλλου 79/Α/9-4-2012 και θέμα "Νέος Οικοδομικός Κανονισμός", ο οποίος έχει επιφέρει αρκετές τροποποιήσεις στον προηγούμενο (Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό).

 

Βασικό χαρακτηριστικό του νόμου είναι η παροχή κινήτρων δόμησης καθ' ύψος, καθώς εφόσον πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις μειωμένης κάλυψης επιτρέπεται η προσαύξηση του συντελεστή δόμησης. Η ίδια δυνατότητα δίνεται και εφ' όσον αποδίδεται σε κοινή χρήση τμήμα οικοπέδου.

 

Ωστόσο, οι ουσιώδεις αλλαγές του είναι ελάχιστες και θα μπορούσαν να τροποποιήσουν απλώς τον προγενέστερο ΓΟΚ.

 

Σε ότι αφορά τα πράσινα ή βιώσιμα κτήρια (Green ή Sustainable Buildings), έχουμε τις εξής επιπτώσεις:

 

  • Μείωση της μέγιστης επιτρεπόμενης κάλυψης από 70% σε 60% (πλην κάποιων μικρών εξαιρέσεων) και μεγέθυνση του ακάλυπτου χώρου των οικοπέδων με συνέπεια την βελτίωση του φωτισμού, του αερισμού και της δυνατότητας διήθησης του νερού.
  • Μη συμμετοχή στη δόμηση περιμετρικής θερμομόνωσης πάχους μεγαλύτερης των 6 εκ. με δυνατότητα βελτίωσης της θερμομόνωσης και δυνατότητα επίτευξης υψηλών επιδόσεων. Επίσης, η προσθήκη σε υφιστάμενα κτήρια εξωτερικής μόνωσης και φωτοβολταϊκών πάχους μεγαλύτερου των 15 εκ.
  • Απόσυρση κτηρίου κύριας χρήσης με υφιστάμενη ενεργειακή κατηγορία μικρότερη των ελαχίστων προβλεπόμενων στους σχετικούς κανονισμούς με αύξηση του συντελεστή δόμησης, κα

Τα Νέα μας

Προσφορά εγκατάστασης οικιακού φωτοβολταϊκού συστήματος

Η GEBS προσφέρει μια ολοκληρωμένη πρόταση για οικιακά/μικρά φωτοβολταϊκά συστήματα σε πολύ ανταγωνιστική τιμή. Επωφεληθείτε από την μοναδική τιμή των 14.800€ χωρίς ΦΠΑ και κάντε τώρα τη δική σας επένδυση στην ενέργεια.

Νέες πιστοποιήσεις για την GEBS

Μετά την πιστοποίηση κατά ISO 9001, που κατέχει από τον Οκτώβριο του 2011, η GEBS απέκτησε στις αρχές Δεκεμβρίου 2012, δύο επιπλέον πιστοποιήσεις από το διεθνή οργανισμό Lloyd's.

Η Αμερικανική Πρεσβεία "εμπιστεύεται" την GEBS

Κλείνοντας το 2012 η Green Energy & Building Solutions (GEBS) έκλεισε μια πολύ σημαντική συμφωνία, στηριζόμενη όπως πάντα στην υψηλή τεχνογνωσία, εμπειρία και πιστοποίηση των υπηρεσιών της.