Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Απαραίτητη είναι η γνώση των μεθόδων ανάλυσης και αποτίμησης της επένδυσης σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς από τους εγκαταστάτες

18-05-2016 17:15

Ο κυριότερος λόγος ανάπτυξης των επενδύσεων σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς είναι η απόδοσή τους είτε σε όρους επιτοκίου εσωτερικής επένδυσης, είτε σε όρους καθαρής παρούσας αξίας. Οι δύο παραπάνω έννοιες αποτελούν τους κύριους δείκτες απόδοσης της επένδυσής σας, αλλά και της επιλεξιμότητας ή όχι της επένδυσης.

 

Η εκπόνηση όμως ενός επενδυτικού σχεδίου είναι κάτι το οποίο πολύ λίγες από τις εταιρείες που κατακλύζουν σήμερα το χώρο μπορούν να προσφέρουν. Δεν πρέπει να ξεχνά κανείς πως η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού, πέρα από τα μακροοικονομικά οφέλη που προσφέρει στο κράτος αλλά και στην Ευρώπη γενικότερα ενεργειακή απεξάρτηση, σταθερότητα, μείωση απωλειών μεταφοράς και διανομής, κα κυρίως προσφέρει σταθερό και ασφαλές εισόδημα για τους παραγωγούς.
Όμως, ως ένα καθαρά επενδυτικό προϊόν, απαιτεί αναλυτική χρηματοοικονομική ανάλυση που πρέπει να γίνεται από έμπειρους επαγγελματίες με τεχνική και οικονομική κατάρτιση. Η Green Energy & Building Solutions, καλύπτει απόλυτα το κενό αυτό που υπάρχει στην αγορά και με βάση την εμπειρία της από εκατοντάδες χρηματοοικονομικές αναλύσεις, είναι σε θέση να προσδιορίσει απόλυτα το κέρδος ή την απόδοση που θα έχει η ενεργειακή σας επένδυση λαμβάνοντας υπόψη το ατομικό ή ενεργειακό σας προφίλ. Δηλαδή, είναι σε θέση να αποτιμήσει την επένδυσή σας βάσει ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, όπως ιδία συμμετοχή, ποσοστό δανεισμού, απόσβεση εξοπλισμού, συντελεστή προεξόφλησης (ζητούμενο επιτόκιο απόδοσης), αναμενόμενο πληθωρισμό, ασφάλιση εξοπλισμού, διαχειριστικά έξοδα, φορολογικούς συντελεστές (επί διανεμομένων και αδιανέμητων κερδών), ενοίκιο γης, επιτόκιο δανεισμού, euribor, κα.
Η ολιστική αυτή προσέγγιση είναι επιβεβλημένη λόγω του τεχνικοοικονομικού φάσματος που καλύπτεται η επένδυση.

 

Διαθέτοντας ISO-9001 σε εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών σταθμών και σε εκτιμήσεις αξιών επενδύσεων είμαστε η μοναδική πιστοποιημένη εταιρεία στον κλάδο που συνδυάζει τις δύο αυτές διαστάσεις.


Τα Νέα μας

Προσφορά εγκατάστασης οικιακού φωτοβολταϊκού συστήματος

Η GEBS προσφέρει μια ολοκληρωμένη πρόταση για οικιακά/μικρά φωτοβολταϊκά συστήματα σε πολύ ανταγωνιστική τιμή. Επωφεληθείτε από την μοναδική τιμή των 14.800€ χωρίς ΦΠΑ και κάντε τώρα τη δική σας επένδυση στην ενέργεια.

Νέες πιστοποιήσεις για την GEBS

Μετά την πιστοποίηση κατά ISO 9001, που κατέχει από τον Οκτώβριο του 2011, η GEBS απέκτησε στις αρχές Δεκεμβρίου 2012, δύο επιπλέον πιστοποιήσεις από το διεθνή οργανισμό Lloyd's.

Η Αμερικανική Πρεσβεία "εμπιστεύεται" την GEBS

Κλείνοντας το 2012 η Green Energy & Building Solutions (GEBS) έκλεισε μια πολύ σημαντική συμφωνία, στηριζόμενη όπως πάντα στην υψηλή τεχνογνωσία, εμπειρία και πιστοποίηση των υπηρεσιών της.